Oferta

I Nadzór

- Kierownik budowy 

- Inspektor nadzoru   

II Wykonawstwo - stany surowe budynków

1. Wytyczenie budynku przez geodetę

2. Wykopy ręczne, koparką

3. Wykonanie ław fundamentowych / płyt fundamentowych 

4. Wykonanie ścian fundamentowych

5. Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem

6. Wykonanie kanalizacji podposadzkowej 

7. Stan zerowy budynku

8. Ściany parteru

9. Strop żelbetowy, gęstożebrowy lub drewniany 

10. Schody wewnętrzne żelbetowe

11. Ściany piętra

12. Wieńce i trzpienie żelbetowe pod więźbę

13. Ścianki działowe 

14. Kominy systemowe 

15. Więźba dachowa 

16. Pokrycie dachowe lub stropodach